This is what our Legal Department wants you to know.

Please take the time to go through them.

LEGAL

Algemene Voorwaarden van het Omadudu Affiliateprogramma


Bekijk de Algemene Voorwaarden van het affiliateprogramma voordat u uw aanvraag voltooit.

Ons affiliateprogramma (het "Programma") is bedoeld om je aan te moedigen onze producten te promoten, ons naar nieuwe doelgroepen te brengen en ervoor te zorgen dat je beloond wordt voor je activiteiten. Het creeert geen enkele relatie tussen ons behalve die van onafhankelijke contractanten; je bent niet onze werknemer en we hebben geen partnerschap: als we je deelname aan dit programma goedkeuren, ben je een onafhankelijke contractant.

Dit betekent dat je alle van toepassing zijnde belastingen moet betalen, ervoor moet zorgen dat je een adequate verzekering hebt en geen verklaring namens ons mag afleggen. Het betekent ook dat we je de bedragen zullen betalen waar we het over eens zijn op specifieke data.

Houd er rekening mee dat onze aansprakelijkheid jegens jou beperkt is, zoals vermeld in onze servicevoorwaarden, en dat we niet-exclusief zijn; we kunnen andere affiliates vinden en jij kunt andere producten promoten.

Reikwijdte van de Relatie

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
We zijn onafhankelijke contractanten, je kunt je account niet delen met anderen.

Als je deelneemt aan het programma en nadat we je goedkeuring hebben gegeven, word je aangesteld als een niet-exclusieve affiliate en dien je nieuwe potentiële klanten door te verwijzen naar de aankoop van onze producten en diensten. Als onze affiliate mag je jezelf niet presenteren als onderdeel van Omadudu en mag je geen verplichtingen namens Omadudu aangaan.

Je deelname is persoonlijk, wat betekent dat je geen subaffiliates kunt hebben of je affiliatevergoedingen met anderen kunt delen.

Je dient redelijke tijd te investeren in het promoten van onze producten en diensten en dit op goede kwaliteit te doen. Als we vaststellen dat je promotiemateriaal problematisch, beledigend, illegaal of anderszins onaanvaardbaar is, kunnen we je deelname aan het programma beëindigen.

Je verklaart en garandeert dat je in staat bent om deel te nemen aan het programma, dat je alleen op legale en bona fide wijze zult handelen en dat je geen inbreuk zult maken op enig intellectueel eigendomsrecht of misleidende praktijken zult hanteren bij deelname aan het programma.

Promotionele Materialen en Intellectueel Eigendom

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Respecteer ons intellectueel eigendom, we geven je beperkte toestemming.

Wij behouden al onze Intellectuele Eigendomsrechten en bieden onze affiliates een beperkte, tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om onze handelsmerken, merknaam en promotiematerialen te gebruiken. Deze licentie is beperkt tot het gebruik ter promotie van onze producten en diensten met onze toegestane banners volgens onze Handelsmerkrichtlijnen.

Dit betekent dat je onze Intellectuele Eigendomsrechten niet kunt gebruiken met een andere merknaam of als onderdeel van een ander project. Het betekent ook dat je anderen niet toestaat om de door ons aan jou gelicentieerde inhoud te gebruiken.

Je mag alleen de toegestane banners en promotiematerialen gebruiken die wij je verstrekken als onderdeel van onze galerij.

Alle promotiematerialen waarin prijzen worden getoond, moeten te allen tijde de bijgewerkte prijzen en kortingen weergeven.

Be-eindiging en Schorsing

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Wij kunnen op elk moment deze relatie be-eindigen.

Wij behouden ons het recht voor om je affiliatie met Omadudu (dwz je lidmaatschap van het programma) op elk moment te be-eindigen door je hiervan op de hoogte te stellen (naar het e-mailaccount waarmee je je hebt aangemeld voor het programma), naar eigen goeddunken en met onmiddellijke ingang. Wanneer wij onze relatie be-eindigen, moet je stoppen met het gebruik van al onze Intellectuele Eigendomsrechten.

In geval van vermoeden van schending van deze voorwaarden, kunnen we ook je account schorsen totdat we voldoende bewijs van je ontvangen waaruit blijkt dat er geen schending van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. In dat geval kunnen we verzoeken om een controle van je boeken en administratie voordat herstel mogelijk is.

Bij be-eindiging wegens schending (met uitzondering van be-eindiging wegens inactiviteit) behouden wij alle gelden op je account.

Beëindiging wegens Inactiviteit

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Als je account gedurende lange tijd inactief is, zullen we je account beëindigen en alleen het uitstaande saldo betalen als het boven een bepaald bedrag ligt.

Door deze voorwaarden van het affiliateprogramma te accepteren, stem je ermee in onze nieuwsbrief, marketing- en promotieaanbiedingen van ons te ontvangen.

Als wij van mening zijn dat je account inactief is, wat betekent dat je geen commissie hebt verdiend of bezoeken hebt ontvangen met behulp van je verwijzingslink binnen twee jaar en/of dat je binnen twee jaar geen bedrag van USD50 hebt bereikt, kunnen we besluiten je account te beëindigen en/of je saldo te resetten. In dat geval wordt je uitstaande saldo niet betaald. We kunnen dit recht uitoefenen zonder je voorafgaande kennisgeving.

Oneigenlijk Gebruik

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Gedraag je correct en bescherm onze reputatie. Dupliceer Omadudu producten en diensten niet op eigen initiatief.

Zolang je deelneemt aan het programma, mag je geen kopie van Omadudu producten en diensten aan derden verstrekken, noch mag je afgeleide werken ervan maken. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle verspreiding van Omadudu's producten en diensten uitsluitend via onze officiele kanalen plaatsvindt en zonder enige achterdeurtjes, wijzigingen of het invoegen van kwaadaardige intentie.

Elk werk dat je hebt gemaakt dat zowel ons intellectueel eigendom als jouw eigen werk gebruikt (bijvoorbeeld een promotievideo met ons logo) moet worden vernietigd of verwijderd. Als je dit niet wilt doen, neem dan contact met ons op en vraag om onze specifieke toestemming.

Commissie

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Wij betalen volgens een specifieke cookie-meting; we kunnen alleen betalen voor deze personen.

Elke affiliate krijgt een vastgestelde affiliatecommissie die we schriftelijk zullen mededelen. We kunnen deze commissie op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing.

Wij betalen onze commissie voor gekwalificeerde leads; een gekwalificeerde lead is een nieuwe klant die zich binnen een bepaalde periode van dagen na het klikken op een door jou geplaatste toegestane banner heeft geabonneerd op ons platform en een aankoop heeft gedaan van een van onze goederen en diensten. Dit alles op voorwaarde dat deze klant niet door een andere affiliate aan ons is voorgesteld of zich niet uit eigen wil heeft geabonneerd op onze website vóór zijn klik. We zullen geen commissie betalen voor zelfhandel, d.w.z. het gebruik van het affiliateprogramma om korting te krijgen.

De commissie wordt berekend op basis van onze nettobaten uit jouw gekwalificeerde leads, wat betekent onze totale opbrengsten minus belastingen, terugboekingen, annul eringen, oninbare vorderingen, incassokosten, clearingkosten en betalingen die worden gedaan om de betaling te innen.

De manier om jouw gekwalificeerde leads bij te houden is door het plaatsen van een banner met jouw trackingtags, en affiliatelink die wij je verstrekken.

Je stemt ermee in dat onze boeken en administratie als nauwkeurig worden beschouwd en dat onze tracking definitief is.

Betaling

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Wij betalen je volgens ons specifieke programma.

Je commissie wordt alleen berekend bij betaling aan jou. Tot die tijd is de verwachte betaling geen verplichting van ons aan jou, maar een schatting van toekomstige inkomsten.

Wij betalen onze affiliates maandelijks wanneer hun commissies een door ons bepaalde drempel bereiken die we op onze website vermelden. De betaling zal worden gedaan via PayPal of een andere overeengekomen methode.

Totdat de betaling is gedaan, worden de bedragen die op je account zijn vermeld niet beschouwd als schuld en zullen ze niet worden betaald totdat je die drempel bereikt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten met betrekking tot de betaling, inclusief eventuele kosten die door je bank in rekening worden gebracht.

Je bent wettelijk verplicht ons een factuur te verstrekken bij betaling.

Als wij een gekwalificeerde lead terugbetalen, kunnen we de commissie aftrekken van je toekomstige betalingen of verzoeken dat je dergelijke kosten terugbetaalt. Je stemt er ook mee in dat wij eventuele bedragen die je aan ons verschuldigd bent, kunnen verrekenen met toekomstige betalingen.

Elke partij draagt zijn eigen kosten, en de commissie waar je recht op hebt, is de enige betaling die je ontvangt voor jouw diensten.

Slechte Praktijken

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
We zullen je verwijderen als je je als een slechte partij gedraagt.

Zonder onze Handelsmerkrichtlijnen te beperken, beschouwen we de volgende als "slechte praktijken" die verboden zijn en automatische be-eindiging van je deelname aan dit programma en verbeuring van alle bedragen waar je recht op hebt, tot gevolg zullen hebben.

Houd er rekening mee dat als we op enig moment van mening zijn dat je te kwader trouw hebt gehandeld of onwettig hebt gehandeld, we ook je deelname kunnen annuleren en alle betalingen kunnen inhouden.

De volgende praktijken worden beschouwd als slechte praktijken: (i) het gebruik van misleidende praktijken, het aanmoedigen van gebruikers om op banners te klikken of het gebruik van geautomatiseerde middelen om verkeer te genereren; (ii) jezelf presenteren als onderdeel van Omadudu; (iii) het gebruik van het Omadudu-merk in strijd met de Handelsmerkrichtlijnen terwijl ongeoorloofde banners worden getoond, of bij het gebruik van het Omadudu-merk als onderdeel van je domeinnaam, websitenaam, banners of in welke vorm van betaalde advertenties dan ook (bijvoorbeeld PPC-campagnes); (iv) het gebruik van domeinnamen die enige link naar het Omadudu-merk impliceren, inclusief het woord "Omadudu" of vergelijkbare klinkende, lijkende of getypte namen; (v) spammen; (vi) verkeer kopen; (vii) betaalde zoek- of trefwoordadvertenties gebruiken met behulp van onze Intellectuele Eigendomsrechten of merknaam om verkeer naar je site of naar de banners te leiden; (ix) kortingsbonnen of kortingen aanbieden zonder onze toestemming; (x) anderen een deel van je commissie aanbieden;  (xii) woorden zoals "deal", "sale" of "korting" op een misleidende manier gebruiken of op een manier vermelden dat er korting, terugbetaling, cashback of andere verlaagde betaling voor de diensten is wanneer dit niet het geval is.

Alle websites die je gebruikt om Omadudu te promoten, moeten een prominente privacyverklaring hebben die voldoet aan de relevante privacybeschermingswetten, evenals een opvallende melding over de verzameling van gegevens die door ons wordt uitgevoerd met behulp van de tag, en affiliatelink.

Deze lijst is niet uitputtend, en we kunnen elke praktijk blokkeren waarvan we vinden dat deze slecht is en je account be-eindigen of opschorten vanwege dergelijke praktijken. Slechte praktijken omvatten ook elke vorm van illegale of ongeoorloofde reclame, schending van intellectuele eigendomsrechten, inbreuk op de privacy van gebruikers of het anderszins gebruiken van reclame in strijd met lokale wet- en regelgeving.

Vertrouwelijkheid

IN DUIDELIJK NEDERLANDS
Vertel anderen niet hoeveel je hebt verdiend met het programma.

Onze relatie is vertrouwelijk, wat betekent dat je commissie vertrouwelijk is, maar het feit dat we je hebben betaald niet. Als dit wettelijk vereist is, moet je een gepaste openbaarmaking toevoegen dat je een commissie ontvangt voor elke klik op onze banner, maar je moet anderen niet vertellen wat je specifieke commissie is.